Opera i Labrador

OPERACIJA ”OPERA” I “LABRADOR”

PSIHOLOŠKO PROPAGANDNO RATOVANJE KOS-a NA PROSTORU SFRJ

 

Operacija " OPERA " ili grupa " OPERA " je grupa agenata KOS-a, vojnih i civilnih za propagandno - psihološko ratovanje, stavljanjem u opticaj dezinformacija i montiranih video reportaža kroz domaće i svetske medije. S operativne strane gledano, grupa " OPERA " demonstrirala je koliko potencijalne štete može napraviti mala grupa operativaca ako ima sredstva i znanje, u informativno - propagandnom delovanju, u uslovima ratnog stanja, a u određenim okolnostima. .

 

Operacija " LABRADOR " ili grupa " LABRADOR ", kako se još naziva, je dobila ime po pasmini Labrador zbog njihovog istančanog njuha za eksplozive. Glavni zadatak grupe ljudi pod zapovesti načelnika organa bezbednosti RV i PVO u Beogradu, pukovnika Slobodana Rakočevića, s glavnim operativcima, odnosno ljudima za održavanje veza u Hrvatskoj, pukovnikom Ivanom Sabolovićem i kapetanom I. klase Čedom Kneževićem bila je terorističkim napadima na ciljana mesta predstaviti novu hrvatsku vlast pro ustaškom i anti semitskom, a paralelno s tim nadograđivati i učvšćivati već postojeću operativnu mrežu KOS-a među službenicima državne bezbednosti Hrvatske, i visokopozicioniranim članovima stranke HDZ.

 

Prema planu, izvršena je, među ostalim i detonacija eksploziva, 19.08.1991. na Jevrejskom groblju u Zagrebu i Jevrejskoj opštini u Zagrebu, što je za osnovni cilj imalo destabilizovati vlast u Zagrebu i prikazati ju " fašističkom i anti semitskom 

  

- Izjava Radenka Radojicica data MUP-u 15.03.1994.godine  

- Svedocenje Mustafe Candica 31.10.2002.godine u Hagu na sudjenju Slobodanu Milosevcicu  

- Svedocenje Mustafe Candica 11.11.2002.godine u Hagu na sudjenju Slobodanu Milosevcicu  

- Izjava Mustafe Candica u Hagu 15 i 16 mart 2002 i 27 maj 2002 godine  

- Novinsko izdanje ”Novo Doba” novembar 1994 godine ”Specijalno izdanje br.1 ” o ”Operi i Labradoru”

 

Video zapis dnevnika 14.juna 1991.godine o Operi i Labradoru 

 

                                                       

Friday the 25th.
Copyright 2013

©