ALEKSANDAR VASILJEVIĆ

ALEKSANDAR VASILJEVIĆ ORGANIZATOR ZLOČINA U SFRJ

 

                                                                                                 

 

 

- 19.01.1999.god. Zapisnik o saslusanju svedoka Vasiljevic Aleksandra kod istraznog sudije Vojnog suda Radomira Gojovica  

- 06.02.2003.god. Svedocenje Aleksandra Vasiljevica u Hagu u procesu Slobodana Milosevica  

- 12.02.2003.god. Svedocenje Aleksandra Vasiljevica u Hagu u procesu Slobodana Milosevica   

- 13.02.2003.god. Svedocenje Aleksandra Vasiljevica u Hagu u procesu Slobodana Milosevica 

- 14.02.2003.god. Svedocenje Aleksandra Vasiljevica u Hagu u procesu Slobodana Milosevica

- 17.02.2003.god. Svedocenje Aleksandra Vasiljevica u Hagu u procesu Slobodana Milosevica

- 18.02.2003.god. Svedocenje Aleksandra Vasiljevica u Hagu u procesu Slobodana Milosevica

- 26.01.2005.god.Svedocenje Aleksandra Vasiljevica u procesu ”Ovcara”

- 26 i 27.10.2006.god i 14.01.2007.god.Izjava Aleksandra Vasiljevica u Hagu

- 29.06.2007.god.Svedocenje Aleksandra Vasiljevica u procesu okr.Devetak Ljubana i dr.slucaj Lovas kod istraznog sudije Milana Dilparica

- 25.07.2007.god.Izjava Aleksandra Vasiljevica u Hagu

 

RADNE BELEZNICE ALEKSANDRA VASILJEVICA 

 

- Radna beleznica Aleksandra Vasiljevica koja se nalazila u sudskom postupku okr.Devetak Ljuban i dr. slucaj Lovas

- Prekucani tekst radne beleznice koja se nalazila u sudskom postupku okr.Devetak Ljuban i dr. slucaj Lovas

Radna beleznica Aleksandra Vasiljevica koja se nalazila u dokumentima kod bivseg ministra za informisanje Vlade SRJ Gorana Matica

- Prekucani tekst radne beleznice koja se nalazila u dokumentima kod bivseg ministra za informisanje Vlade SRJ Gorana Matica

 

DELOVI RADNE BELEZNICE POSLATE HASKOM TRIBUNALU:

- 26.10.1991.g.Sastanak Vrhovne komande

- 17.05.1999.g.Sastanak Vrhovne komande i predsednika Slobodana Milosevica

- 01.06.1999.g.Sastanak u komandi PrK

 

O Aleksandru Vasiljeviću

 

Za kreiranje Gordijevog čvora u vojnom vrhu, najodgovorniji je Aleksandar Vasiljević.

Na suđenjima Miloševiću ovaj general imao je ciljnu amneziju svaki put kada je trebalo prikazati neki konkretni događaj, iako je po svojoj službenoj dužnosti morao da zna sve.

Amnezija bi kao rukom bila odneta uvek kada je trebalo da iznese podatke koji su išli na štetu Srbije.

 

Kada je Najs, pravdajući optužnicu protiv Miloševića, napravio kopču između Republike Srpske i Beograda, i predočio zahtev general-pukovnika Milutina Kukanjca, tada komandanta Druge vojne oblasti u Sarajevu, da mu se ustupe sredstva za borbu koje ne mogu da se nađu na tržištu, Vasiljević zdušno i maliciozno odgovara da čak i prepoznaje potpis generala Kukanjca.

 

 

- Posle 12 godina se seća potpisa, ali ne zna baš ništa o zločinima na Ovčari.

 

 

Ovde se akcenat stavlja na to da je Srbija sponzorisala rat u Bosni. Tada pravi i diskutabilnu, perfidnu kopču i na mala vrata uvodi vezu izmeđŠešelja i Miloševića i vezu SRS-a sa DB-om. Konkretno oko angažovanja članova Radikalne stranke u dobrovoljačke sastave koji su upućivani na slavonsko ratište.

 

Vasiljević: Iz oba dokumenta se vidi da su jedinice koje su upućivane po relaciji nekih stranaka iz Srbije na teren bile naslonjene na komande JNA gde su dobijale vozila ili tankirale gorivo na vojnim pumpama, jer znam da je Branislav Vakić bio član SRS-a.

 

Najs: U kojoj meri se DB infiltrirala u političke, opozicione partije u to vreme?

 

Vasiljević: DB Srbije imala je kvalitetne pozicije u gotovo svim u to vreme opozicionim strankama i partijama.

Kroz ovako prevejane odgovore, u kojima Vasiljević tvrdi da su sve obaveštajne službe, kako primećuje, suprotno propisima koji su tada važili, u stvari bile podređene Miloševiću kao predsedniku Jugoslavije, u stvari navodi na perfidan zaključak da, ukoliko su članovi tih službi bili infiltrirani i u opozicione stranke, onda je Milošević bio odgovoran i za poteze tih stranaka, odnosno njihove paravojne aktivnosti na ratištu. 

 

- Vasiljević, iako je načelnik KOS-a, čiji je posao da na terenu reguliše i poznaje sve prilike i da se svuda nalazi, pa i da sprečava razvoj paravojnih jedinica, umesto toga sam pravi sve one buduće generale-zločince, kao što su Alija Delimustafić, Seher Halilović i Agim Čeku.

 

Podmuklo govoreći o formiranju Šeste ličke divizije u avgustu 1991, uvodi u vezu Republiku Srpsku Krajinu i Milana Martića, kroz isti kontekst kroz koji provlači i Arkana i Kapetana Dragana, Šešelja... Koristi svaku priliku da protura podršku Srbije kroz paramilitarne aktivnosti. Primera je bezbroj i nemoguće ih je obraditi.

 

 

Međutim, suština i pečat celokupne njegove montaže mogu se svesti na jedini zaključak koji sud nedvosmisleno mora da izvuče - Srbija je ta koja je zakuvala čorbu - čime stvara osnov za sva buduća ugnjetavanja i ucene srpskog naroda.

 

Najs: U čemu se odražavala podrška VJ prema Vojsci RSK i Vojsci RS?

 

Vasiljević: Po faktičkom stanju to su bile dve države koje su imale dve vojske, a one su finansirane iz jedne treće države. Legalno postoji SRJ, postoje dve krajine, Krajina i Republika Srpska, koje imaju svoju vlast, imaju svoje vojske, ali se finansiranje vrši iz SRJ.

 

- Ovde gnusno laže da je SRJ posredno počinila sve zločine na terenu. Vasiljević optužuje i kriminalizuje Srbiju.

Kasnije pravi vezu između Vojske i MUP-a, time što je izvrgava ruglu.

Na insistiranje Najsa da se "pozabave vojnom linijom MUP-a Srbije",Vasiljević odgovora da se "pod vojnom linijom podrazumevaju aktivnosti čelnih ljudi MUP-a i DB-a, ali i drugih koji su se mimo svoje funkcionalne zakonom propisane dužnosti bavili poslovima koji nisu u njihovoj nadležnosti, a odnose se na formiranje paravojnih jedinica i njihovo usmeravanje na pojedinim delovima ratišta". I takav čovek se danas slobodno šeta po Beogradu.

 

Pošto ga Najs podseća da je u septembru 1991. bilo pokušaja da se Kadijević ukloni sa položaja saveznog sekretara, Vasiljević potvrđuje da su u tome 25. septembra učestvovali delovi Prve gardijske motorizovane brigade i da je zatekao pukovnike Mileta Mrkšića i Vuka Obradovića kako ga u kabinetu gen. Blagoja Adžića ubeđuju da prihvati funkciju saveznog sekretara za narodnu odbranu.

 

- Ovo pred vama je u stvari privatan rat koji su međusobno vodili Mrkšić, Obradović, Nikola Zimonja i Aleksandar Vasiljević.

 

Upravo tada je i napravljen plan da se dogodi Ovčara, Srebrenica i Kosovo.

 

Obradovićev brat Pavić bio je član SPS-a, što Vasiljević izvlači iz konteksta i povezuje sa uticajem Miloševića kao predsednika države i stranke, ne bi li ponovo uspostavio kopču između događaja u Hrvatskoj i vlasti u Srbiji. Mrkšić je uvučen jer treba da bude osuđen za zločin u Ovčari, a njega povezuje sa Miloševićem preko Obradovića, odnosno preko njegovog brata, čime Vasiljević ovu grupu ljudi svrstava ka Miloševiću.

 

Na pitanje kako su navodno otkrili zločin u Lovasu 23. oktobra 1991,Vasiljević kaže da je dobio kratku i nepotpunu informaciju od odeljenja bezbednosti Prve vojne oblasti o tome da je jedna veća grupa civila stradala na minskom polju na koje ih je kao živi štit poterao odred Dušan Silni uz pomoć TO Valjeva.

 

- Načelnik KOS-a dobija nepotpunu informaciju o zločinu koji se odigrava u Lovasu, gde eto povezuje TO iz Valjeva, iz Srbije, i "paravojnu" jedinicu Dušan Silni na teritoriji u Hrvatskoj.

Vojska je zauzela te teritorije i njima komanduje, a eto ispred nosa im ”neki odred“ švrlja okolo i pravi haos.

O tome pri tom sve zna, a već kod sledećeg pitanja se ne seća koje su jedinice učestvovale u nesrazmerno većoj akciji u Vukovaru.

 

Vrhunac neobjašnjivog ponašanja gen. Vasiljevića,  jeste njegova interpretacija događaja na Ovčari 1991. godine.

 

Vasiljević: Ja sam sa Zjajom Murisom imao vrlo kratak kontakt u januaru 1993. zbog nekih optužbi da sam maltene ukrao neki novac iz Vukovara. Pošto je Muris bio komandir specijalne policijske jedinice, hteo sam od njega da čujem o čemu se radi jer nisam ništa znao. Tada mi je rekao da je bio angažovan na tom zadatku i poslat na Ovčaru.

 

Od njega prvi put čujem za Ovčaru i nije mi bilo jasno da li je to mesto ili štala za ovce.

 

 

U najkraćem mi je ispričao da su iz bolnice zarobljenici bili evakuisani i prebačeni na Ovčaru gde se nalazila 80. motorizovana brigada iz Kragujevca. Njega je uputio neko iz gardijske brigade sa nekoliko policajaca da vidi šta se događa, čuo je pucnje i o tome preko radio-veze obavestio komandu brigade. Odgovoreno mu je: "Vrati se nazad, to više nije vaš problem". Nakon izvesnog vremena saznao je da su tu vukovarski teritorijalci streljali oko 160 civila. Da su ove informacija tačne, potvrđuju mi i novinari na terenu.

 

- Zamislite načelnika KOS-a koji se tek 1993, dve godine posle Ovčare, u slučajnom, neformalnom razgovoru sa nekim trećerazrednim Murisom, obaveštava o zločinu ovih razmera, o kojem ni danas navodno ne zna ništa. A već u nastavku priče o tome slučaju zna da je Miodrag Lančužanin i njegov odred Leva supoderica u sastavu štaba TO Vukovar, učestvovao u likvidacijama, i da pri tom nije legalno pridodat vukovarskim teritorijalcima.

 

Iako ništa ne zna o Ovčari, iz topa odgovara na tužiočevo pitanje da je nadimak Lančužanina - Kameni.

 

Vasiljević je sa Pavkovićem, odgovoran za organizaciju tog zločina.

- Odredio je one koji će izvršiti selekciju onih koji će biti odvedeni iz bolnice i streljani. Druga grupa ljudi vodi te ljude iz bolnice, a treća grupa ljudi konkretno strelja zarobljenike.

I međusobno ne znaju jedni za druge.

 

To je osmislio u sadejstvu sa Džonom Dojlom, koji je u to vreme bio desna ruka Džordžu Tenetu, šefu američke CIA za Balkan.

Dojl sam izjavljuje da je Vasiljević jedan od njegovih najpouzdanijih ljudi i da zato niko ne sme da ga dira. A Tenet je inače poreklom Albanac.

 

Pavkovićev zadatak bio je da zadrži snage OEBS-a i UN i ostalih dok se ne izvrši zločin, dok u njegovom ličnom krevetu spava Vesna Bosanac, načelnik bolnice u Vukovaru, doktorka koja je formirana u organizaciji Doktori bez granica, umešana u trgovinu organima. Svaki put kad je imala neki problem, zvala bi Bernarda Kušnera i neke ljude bliske Madlen Olbrajt.

 

A Vasiljević je garantovao njenu bezbednost.

Friday the 25th.
Copyright 2013

©